bağcılar escort

deneme bonusu veren siteler deneme bonusu veren siteler deneme bonusu veren siteler https://playdotjs.com/ deneme bonusu veren siteler meritking giriş kingroyal giriş

Kara eğitimde reçetesinin ‘demokrasi’ olduğunu söyledi

Tire 16.01.2015 - 10:10, Güncelleme: 19.02.2023 - 03:58
 

Kara eğitimde reçetesinin ‘demokrasi’ olduğunu söyledi

Kuvayi Milliye Eğitim Sen İzmir Bölge Başkanı Resul Kara, ülkemizdeki eğitim sistemi ve politikaları ile eğitim politikalarında yanlış olarak gördüğü durumlar hakkında analizler yaptığı ve çeşitli önerilerin bulunduğu bir basın açıklaması yayınladı. Kara’nın yaptığı uzun basın açıklamasının önemli bölümlerinde şu ifadeler yer aldı.
“Türkiye eğer demokratikleşecekse buna okullardan başlamalıdır. Eleştirel düşüncenin uygulama sahası okullar olmalıdır. Türkiye eğitim alanında biraz heyecanlı ve öfkeli de olsa en azından bölgesinin eğitim üssü olmaya ve bu lokomotif sektör üzerinden yumuşak bir stratejiyle bir ‘güç merkezi’ oluşturmaya aday bir ülkedir. Ama Türkiye öncelikle siyasi, askeri ve ekonomik alanda talip olduğu gücü ve refahı toplumsal olarak demokratik, bilimsel ve nitelikli eğitim sistemi yardımıyla medeniyet boyutuyla taşımalıdır. Türkiye ancak hem bölgesi hem de dünya için böyle bir eğitim sisteminde eğitilmiş yeni nesillerle ‘cazibe merkezi’ haline gelecektir. Zira kasıtlı olarak cahil ve fakir bırakılmış Türkiye için demokratik, bilimsel, nitelikli, parasız ve fırsat eşitlikçi bir eğitim sistemi olmadan elde edilen refah ve zafer büyük ölçüde çürüme getirecek ve kalıcı olmayacaktır. Bu Türkiye için çok riskli bir durumdur, bugün bu olumsuzlukları ve yozlaşmayı yaşıyor ve görüyoruz. ‘Eğitim Reformu’ konusunda iki referansımız var, bunun birisi; Enderun, Köy Enstitüleri ve öğretmen okulları gibi derin ve köklü geleneğimizin referans olarak alınması diğeri ise; tamamen küreselleşmenin dayattığı eğitim sistemi. İşte tam bu noktada Türkiye iki ayrı görüşten de istifade ederek orta bir yol bulmalıdır. Türkiye’nin siyasi, ekonomik, sektörel ve toplumsal önceliklerine uygun birbirini tamamlayan, zaman israfına ve tekrar denemeye müsaade etmeyecek değişim ve gelişime uyumlu bir formül bulması gerekiyor. Türkiye’nin hem bölgesinde hem de çağdaş Dünyada önceliklerini iyi sıralayarak eğitimde çağdaş ve demokratik bir ‘rol model’ ve özellikle Ortadoğu’ya ‘ilham kaynağı’ olması gerekiyor. Eğitim sistemimizi deneme tahtası, öğrencileri de kobay olmaktan kurtaracak gerçekçi, köklü ve cesur adımlara ihtiyaç var. Türkiye, eğitim sistemini, tarihi misyonu doğrultusunda, küresel ve bölgesel stratejik hedefleriyle bütünleştirerek çağdaş Dünya standartlarının üstüne çıkarmalıdır. Yaygın, eşitlikçi, bilimsel ve kaliteli eğitim sağlandığı sürece Türkiye sosyal, ekonomik ve siyasi tüm sorunlarını çözecektir. Eğitimcisinden işçisine, zengininden fakirine, köylüsünden kentlisine vatandaş olarak tüm çabamız ve idealimiz, iyi yetişmiş ve bu ülkeyi daha iyi yerlere taşıyacak yeni nesiller yetiştirmek olmalıdır. Eğitim politikalarımızdaki eleştirel düşünce zayıflığına bir örnek vermek gerekirse; Sıklıkla Türk eğitim sisteminin 100 yılı aşkın süredir yabancıların yönlendirmesi ile şekillendiğini, 1980’lere kadar ABD’li uzmanların, 1980’lerden sonra AB’li uzmanların eğitim sistemimizi kontrol ettiğini söyler dururuz. Söylemesine söyleriz de ama bu konuda hiçbir önlemimiz olmadığı gibi herhangi bir milli proje gerçekleştirdiğimiz de yoktur. Kuvayı Milliye Eğitim Sendikası olarak Eğitimcisinden, hizmetlisine kadar bütün çabamız birilerinden destek ve katkı almak değil son ve kadim devletimiz Türkiye Cumhuriyeti Yönetiminin farkındalığını arttırmak içindir. Bu konuda yüce Türk milletiyle birlikte Cumhurbaşkanlığı, Başbakanlık, Milli Eğitim Bakanlığı, YÖK ve diğer resmi ve tüzel tüm kurum ve kuruluşların şiddetle dikkatini çekmeye mecburuz. Türk Milletinin tek ihtiyacı eğitimde değişmeyen bir özle büyük değişim ve dönüşümdür. Netice itibariyle kamuoyunun ve kurumların dikkatini çekmek için gerekli faaliyetler bu gün itibariyle tarafımızdan hız kazandırılacaktır. Demokrasi okullarda başlar. Okulda demokrasi yoksa demokratik bir toplum hayal edemezsiniz. Bu gün Milli Eğitim Bakanlığı merkez bürokratları ve il, ilçe müdür ve müdür yardımcıları ile özellikle okul müdür ve yardımcılarının parti ve eşraf referansı ve etik dışı torpil ve iltimaslarla belirlenmesi eğitim sistemine büyük darbe vurmaktadır. Türkiye’de örgün ve yaygın eğitim kurumlarıyla birlikte 76 bin civarında okul bulunuyor ve bilgisayar dahi kullanmasını bilmeyen, gençlerin psikolojik gelişim evrelerinden, iç dünyalarından, pedagojiden bihaber, statükocu, siyasi pazarlamacı, okulu ticarethane, öğrencileri müşteri, öğretmenleri tahsildar gibi gören tüccar okul yöneticisi fotoğrafını; mevcut eşitsizlikçi ve adaletsizlikçi okul müdürü atama yönetmeliğiyle değiştiremeyiz. Yeniliğe açık, kendini geliştiren, vizyon sahibi, eğitim lideri, öğrencilerin ve velilerin hamisi, öğretmenlerin örnek aldığı okul yöneticilerini iş başına getirecek bir yönetmeliğe acilen ihtiyaç var.”                                                                                                                   HABER: KAMURAN KIZILBOĞA 
Kuvayi Milliye Eğitim Sen İzmir Bölge Başkanı Resul Kara, ülkemizdeki eğitim sistemi ve politikaları ile eğitim politikalarında yanlış olarak gördüğü durumlar hakkında analizler yaptığı ve çeşitli önerilerin bulunduğu bir basın açıklaması yayınladı. Kara’nın yaptığı uzun basın açıklamasının önemli bölümlerinde şu ifadeler yer aldı.

“Türkiye eğer demokratikleşecekse buna okullardan başlamalıdır. Eleştirel düşüncenin uygulama sahası okullar olmalıdır. Türkiye eğitim alanında biraz heyecanlı ve öfkeli de olsa en azından bölgesinin eğitim üssü olmaya ve bu lokomotif sektör üzerinden yumuşak bir stratejiyle bir ‘güç merkezi’ oluşturmaya aday bir ülkedir. Ama Türkiye öncelikle siyasi, askeri ve ekonomik alanda talip olduğu gücü ve refahı toplumsal olarak demokratik, bilimsel ve nitelikli eğitim sistemi yardımıyla medeniyet boyutuyla taşımalıdır. Türkiye ancak hem bölgesi hem de dünya için böyle bir eğitim sisteminde eğitilmiş yeni nesillerle ‘cazibe merkezi’ haline gelecektir. Zira kasıtlı olarak cahil ve fakir bırakılmış Türkiye için demokratik, bilimsel, nitelikli, parasız ve fırsat eşitlikçi bir eğitim sistemi olmadan elde edilen refah ve zafer büyük ölçüde çürüme getirecek ve kalıcı olmayacaktır. Bu Türkiye için çok riskli bir durumdur, bugün bu olumsuzlukları ve yozlaşmayı yaşıyor ve görüyoruz.

‘Eğitim Reformu’ konusunda iki referansımız var, bunun birisi; Enderun, Köy Enstitüleri ve öğretmen okulları gibi derin ve köklü geleneğimizin referans olarak alınması diğeri ise; tamamen küreselleşmenin dayattığı eğitim sistemi. İşte tam bu noktada Türkiye iki ayrı görüşten de istifade ederek orta bir yol bulmalıdır. Türkiye’nin siyasi, ekonomik, sektörel ve toplumsal önceliklerine uygun birbirini tamamlayan, zaman israfına ve tekrar denemeye müsaade etmeyecek değişim ve gelişime uyumlu bir formül bulması gerekiyor. Türkiye’nin hem bölgesinde hem de çağdaş Dünyada önceliklerini iyi sıralayarak eğitimde çağdaş ve demokratik bir ‘rol model’ ve özellikle Ortadoğu’ya ‘ilham kaynağı’ olması gerekiyor. Eğitim sistemimizi deneme tahtası, öğrencileri de kobay olmaktan kurtaracak gerçekçi, köklü ve cesur adımlara ihtiyaç var. Türkiye, eğitim sistemini, tarihi misyonu doğrultusunda, küresel ve bölgesel stratejik hedefleriyle bütünleştirerek çağdaş Dünya standartlarının üstüne çıkarmalıdır. Yaygın, eşitlikçi, bilimsel ve kaliteli eğitim sağlandığı sürece Türkiye sosyal, ekonomik ve siyasi tüm sorunlarını çözecektir. Eğitimcisinden işçisine, zengininden fakirine, köylüsünden kentlisine vatandaş olarak tüm çabamız ve idealimiz, iyi yetişmiş ve bu ülkeyi daha iyi yerlere taşıyacak yeni nesiller yetiştirmek olmalıdır.

Eğitim politikalarımızdaki eleştirel düşünce zayıflığına bir örnek vermek gerekirse; Sıklıkla Türk eğitim sisteminin 100 yılı aşkın süredir yabancıların yönlendirmesi ile şekillendiğini, 1980’lere kadar ABD’li uzmanların, 1980’lerden sonra AB’li uzmanların eğitim sistemimizi kontrol ettiğini söyler dururuz. Söylemesine söyleriz de ama bu konuda hiçbir önlemimiz olmadığı gibi herhangi bir milli proje gerçekleştirdiğimiz de yoktur.

Kuvayı Milliye Eğitim Sendikası olarak Eğitimcisinden, hizmetlisine kadar bütün çabamız birilerinden destek ve katkı almak değil son ve kadim devletimiz Türkiye Cumhuriyeti Yönetiminin farkındalığını arttırmak içindir. Bu konuda yüce Türk milletiyle birlikte Cumhurbaşkanlığı, Başbakanlık, Milli Eğitim Bakanlığı, YÖK ve diğer resmi ve tüzel tüm kurum ve kuruluşların şiddetle dikkatini çekmeye mecburuz. Türk Milletinin tek ihtiyacı eğitimde değişmeyen bir özle büyük değişim ve dönüşümdür. Netice itibariyle kamuoyunun ve kurumların dikkatini çekmek için gerekli faaliyetler bu gün itibariyle tarafımızdan hız kazandırılacaktır.

Demokrasi okullarda başlar. Okulda demokrasi yoksa demokratik bir toplum hayal edemezsiniz. Bu gün Milli Eğitim Bakanlığı merkez bürokratları ve il, ilçe müdür ve müdür yardımcıları ile özellikle okul müdür ve yardımcılarının parti ve eşraf referansı ve etik dışı torpil ve iltimaslarla belirlenmesi eğitim sistemine büyük darbe vurmaktadır. Türkiye’de örgün ve yaygın eğitim kurumlarıyla birlikte 76 bin civarında okul bulunuyor ve bilgisayar dahi kullanmasını bilmeyen, gençlerin psikolojik gelişim evrelerinden, iç dünyalarından, pedagojiden bihaber, statükocu, siyasi pazarlamacı, okulu ticarethane, öğrencileri müşteri, öğretmenleri tahsildar gibi gören tüccar okul yöneticisi fotoğrafını; mevcut eşitsizlikçi ve adaletsizlikçi okul müdürü atama yönetmeliğiyle değiştiremeyiz. Yeniliğe açık, kendini geliştiren, vizyon sahibi, eğitim lideri, öğrencilerin ve velilerin hamisi, öğretmenlerin örnek aldığı okul yöneticilerini iş başına getirecek bir yönetmeliğe acilen ihtiyaç var.”

 

 

                                                                                                             

HABER: KAMURAN KIZILBOĞA 

Habere ifade bırak !
Habere ait etiket tanımlanmamış.
Okuyucu Yorumları (0)

Yorumunuz başarıyla alındı, inceleme ardından en kısa sürede yayına alınacaktır.

Yorum yazarak Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve buyuktire.com sitesine yaptığınız yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan tüm yorumlardan site yönetimi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır, sitemizi kullanarak çerezleri kabul etmiş saylırsınız.